Společnost byla založena v roce 1993 a objekt je v jejím užívání od 1. července 1996.

 

Jednatelem společnosti je Ing. Vladimír Zezula  tel: 518 612 007

email: jednatel@poliklinikakyjov.cz

fax: 518 611 406

 

Kontakt na správce budovy:  518 611 406